#saavuta2021: Onko saavutettavuus vain pakkopullaa - Miten liiketoiminta hyötyy saavutettavuudesta?

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa toimijoita kehittämään palveluita saavutettavaksi. Saavutettavuus ei kuitenkaan ole vain pakko, vaan tuottaa aitoa kilpailuetua. Tässä puheenvuorossa keskitymme siihen arvoon, mitä saavutettavuus yrityksille tuo, ja miksi se ehdottomasti kannattaa. Puheenvuoron pitävät Microsoftin Client Technology Lead Emmi Stubin ja Customer Success Account Manager Niina Majaniemi.