SEO Bootcamp - en praktisk tilnærming: Del 1 - Hvor er vi nå?

Bli med Sturla Lang, vår SEO spesialist på en skikkelig SEO bootcamp gjennom tre deler! Han vil jobbe med en live nettside og går gjennom hele prosessen fra å utforme en SEO strategi til å sette den ut i livet. Vi begynner med å definere nettstedets målsetning, herunder hvilke KPI'er vi måler suksess på. Deretter diskuterer vi hva slags SEO strategi vi bør jobbe etter for å oppnå målsetningen. Det neste vi gjør er å foreta en SEO helsesjekk for å se på nå situasjonen til nettsiden. Hva er bra, og hva må endres. Vi ser på tekniske SEO faktorer, nettsidens innhold, herunder kvalitet og brukervennlighet.

Vi foretar en søkeordsanalyse og definerer hvilke søkeord vi bør jobbe med. Vi bruker Siteimprove som SEO verktøy og vil sette opp nødvendige dashboard og rapporter for å ha en full oversikt over arbeidsoppgaver og for å følge utviklingen av arbeidet vi gjør.